Užrakinimo sistema: kas atsitiks, jei raktas prarastas?

Užrakinimo sistemos yra plačiai paplitusios daugelyje sričių, įskaitant gyvenamuosius pastatus. Jei prarandamas vienas raktas, tai bus sunku. Šiame vadove bus informuojama apie tai, kas bus reikalinga atskirai užrakinimo sistemai ir raktų tipams, ir kokias išlaidas nuomininkas patirs, jei bus prarasti raktai.

fiksavimo tipai

  • Pusiausvyros investicijos
  • Centrinis užraktas sistemos
  • Sunkus raktų sistemos
  • Centrinės meistras raktų sistemos

Pusiausvyros investicijos

Gaubtai yra tokie, kuriuose vienu raktu galima atidaryti kelis užraktus. Tokiose sistemose paprastai nėra problemų, nes nesvarbu, ar su raktu gali būti atidaryta spyna ar daugiau užraktų.

Raktą galima lengvai nukopijuoti. Kad būtų išvengta netinkamo prarastojo rakto naudojimo, bet visi užraktai turi būti pakeisti. Taip yra, pavyzdžiui, su automobiliu, kur spynos taip pat yra panašios.

Centrinis užraktas sistemos

Centrinės užraktų sistemos yra tokios sistemos, kuriose su išleistais raktais galima užrakinti kai kuriuos užraktus. Pastatuose gali būti, pavyzdžiui, įėjimas į namus ir prieiga prie rūsio.

Sunkus raktų sistemos

Pagrindinių raktų sistemose yra vadinamieji pagrindiniai raktai, su kuriais galima užrakinti visus užrakto cilindrus. Pagrindinio rakto praradimas paprastai reiškia, kad visi užraktai turi būti pakeisti.

Centrinės meistras raktų sistemos

Taip pat galima sujungti centrinio užrakto sistemas ir pagrindines raktų sistemas. Šiuo atveju labai svarbu, kad raktas būtų prarastas.

Elektroniniai saugikliai

Aukštos kokybės šiuolaikinės spynų sistemos dažnai turi papildomų elektroninių apsaugos priemonių. Su tokiomis sistemomis gali būti įmanoma „užrakinti“ atskirus prarastus raktus. Tai veikia taip pat, kaip ir automobilyje, kai prarastas raktas yra išjungtas, kad imobilizatorius nustotų reaguoti.

Nuomininko atsakomybė prarastų raktų atveju

Dėl didelių išlaidų, atsiradusių keičiantis užrakinimo sistemai, nuomininkas visada atsako, jei jis iš tikrųjų yra kaltas, ir jei yra piktnaudžiavimo pavojus.

Abu turi įrodyti savininką. Pavyzdžiui, jei nuomininkas kartu su kitais elementais pavogė raktą, jis nebus atsakingas, nes jis nėra kaltas.

Jei namuose ar bute nėra įmanoma aiškiai pavesti raktą, nuomininkas taip pat nereikia mokėti, nes nėra piktnaudžiavimo pavojaus.

Atsakomybės už žalą atlyginimo sąlyga yra ir tai, kad nuomotojas faktiškai vykdo keitimąsi užrakinimo sistema. Vienodo dydžio kompensacijos už kiekvieną atskirą nuostolį, neatsižvelgiant į tai, ar įvyko užrakto cilindro keitimas, yra nepriimtinos pagal įstatymą.

Patarimai ir gudrybės

Jūs galite dažnai apsidrausti nuo didelių išlaidų praradimo raktų per papildomą paketą savo atsakomybės draudime.

Vaizdo Diskusijų: Week 10