Sąskaitos teisinis pagrindas


Paslaugų apmokestinimo apskaita yra labai sudėtinga sritis, su įvairiais standartais ir reglamentais. Čia apibendrinti svarbiausi komunalinių paslaugų sąskaitos teisiniai pagrindai ir pagrindiniai pareiškimai.

Pagrindiniai teisiniai reikalavimai

Visų pirma reikia žinoti, kad komunalinių paslaugų sąskaita yra beveik išskirtinai vadinama komunalinių paslaugų sąskaita. Taip yra dėl to, kad yra atskiras pastato veiklos sąnaudų reglamentas, būtent veiklos sąnaudų reglamentas (BetrKV).

Kas yra veiklos išlaidos

BetrKV 1 skirsnyje apibrėžiama, kokios veiklos sąnaudos apskritai yra. Įstatyme nustatyta, kad tai visos išlaidos, kurias nuosavybės savininkui patiria nuosavybė arba nuosavybės teisė.

Tai apima išlaidas, susijusias su pastato, pastato, įrenginių ir patalpų numatomu naudojimu.

Todėl veiklos sąnaudų sąvoka turi aiškiai atskirti administracines išlaidas. Tai visos išlaidos, atsirandančios dėl pastato valdymo.

Net vadinamosios techninės priežiūros išlaidos nėra sąnaudų dalis. Techninės priežiūros išlaidos yra visos išlaidos, kurios turi būti patirtos siekiant „išlaikyti numatomą pastato naudojimą“.

Svarbiausios veiklos sąnaudų rūšys

 • nuolatinės viešosios išlaidos, turto mokestis
 • vandentiekis
 • Drenažas (ty nuotekų išlaidos)
 • Centrinio šildymo sistemos veikimas
 • Centrinio karšto vandens tiekimo ir visų prijungtų sistemų veikimas
 • Lifto eksploatavimo išlaidos (įskaitant krovinių keltuvus)
 • Pastato valymas
 • Kova su kenkėjais
 • sodo priežiūra
 • Bendro pastato apšvietimo išlaidos
 • Dūmtraukių valymo išlaidos
 • pastatas draudimas
 • Bendros antenos sistemos veikimas
 • Slaugytojo išlaidos

Veiklos sąnaudų paskirstymas pagal Civilinį kodeksą

Dėl savininko galimybės perduoti eksploatacijos išlaidas nuomininkui taikomos BGB 556 straipsnio nuostatos. Be to, BetrKV 2 straipsnio nuostatos yra lemiamos, kai reikia perkelti nuomininkų veiklos sąnaudas.

Šiose dviejose dalyse išvardytos papildomos išlaidos, kurios gali būti mokamos nuomininkams, ir terminai. Tačiau BGB 556 straipsnyje taip pat yra papildomų nuostatų dėl nuomos mokėjimų.

Nėra bendro teisinio mokėjimo reikalavimo

Iš esmės galima teigti, kad veiklos sąnaudų kompensavimas nuomininkui reikalauja atitinkamos savininko ir nuomininko susitarimo. Faktiškai nustatytas įpareigojimas įstatyme nerastas, todėl reglamente yra daug laisvės sutartyje. Apskritai nuomos sutartyje yra ši sutartis.

Tai leidžia atlikti išankstinius mokėjimus ir išankstinius mokėjimus. Tačiau, kai tik bus sudarytas susitarimas, yra savininko apskaitos įsipareigojimas. Yra tam tikrų terminų, kuriuos taip pat nustato įstatymai. Komunalinių paslaugų sąskaitos ir jos formos apimtys yra apibrėžtos įstatymu, tačiau yra teisiškai privalomas BGH požiūris.


Vaizdo Diskusijų: ekspertai.eu | Z.Vaišvilos ir A.Nako sp. konf. Seime, 2015 12 01