Mažų nuotekų valymo įrenginių statyba - ką reikia apsvarstyti?

Mažo nuotekų valymo įrenginio statyba reiškia didelį planavimą, finansavimą ir biurokratiją. Todėl viskas, ką reikia apsvarstyti, čia paaiškinama.

Mažo nuotekų valymo įrenginio patvirtinimas

Prieš statant nedidelį nuotekų valymo įrenginį, turi būti prieinamas atitinkamas „vandens leidimas“. Patvirtinami tik tie įrenginiai, kurie yra tinkamai išmatuoti ir atitinka galiojančias taisykles.

Vandens leidimą išduoda institucija ir jis gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Tai užtikrina, kad sistemos visada yra moderniausios.

Kiekvienoje vietoje institucija taip pat reikalauja specialių valymo klasių. Tai turi būti laikomasi.

Valymo klasės yra pažymėtos raidėmis, papildomai reikalingos aiškinimo priemonės su ženklu „+“. Būtina nuolat tikrinti, ar laikomasi parametrų ir reikalingos nuotekų kokybės.

Todėl pasiekiama didesnė srauto kokybė. Tai turėtų padėti geriau apsaugoti vandenis.

Todėl reikia modernizuoti daug senesnių sistemų. Modernizavimą reikalauja institucija, ir jį turi atlikti pats operatorius. Priešingu atveju, gali kilti pavojus, kad bus panaikintas vandens teisių leidimas nedideliems nuotekų valymo įrenginiams eksploatuoti.

Mažų nuotekų valymo įrenginių planavimas

Mažas nuotekų valymo įrenginys turi atitikti visas galiojančias DIN ir DWA taisyklių nuostatas.

Todėl specialistų įmonės planavimas arba jau surenkamos sistemos pirkimas yra neišvengiamas. Tik pastatytose šlapžemėse yra ir atitinkamų rinkinių.

Mažų nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidos

Priklausomai nuo pasirinkto ar patvirtinto gamyklos tipo, nedidelių nuotekų valymo įrenginių sąnaudos labai skiriasi. Jis gali būti taikomas naujoms statyboms, bet taip pat ir akcijoms.

Patarimai ir gudrybės

Nuo 2015 m. Visi nedideli nuotekų valymo įrenginiai turi būti biologiškai apdorojami.

Vaizdo Diskusijų: